درباره ما

دلیل انتخاب ما و ملاقات تیم

انتشارات راز الماس

با ٢٧ سابقه تدریس و آموزش در زمینه آموزش خانواده و مدیريت و مشاور در آموزش و پرورش اینک با حضور در عرصه نشر کتاب در ایران افتخار دارم با آگاهی رساندن به مردم کشورم گامی موثر جهت آگاهی های لازم برای زندگی بهتر بردارم تاجهان جای بهتری برای زیستن باشد.
انتشارات راز الماس با تعهدی بالا در حفظ آثار و نوشته های ارزشمند شما و اقدام به چاپ آن ها متعهد می شود کمتر از چهار ماه کتاب شما را به چاپ رسانده و جشن رونمایی برای آن تدارک ببیند و سپس آن را در بازار به فروش برساند.

انتشارات راز الماس با تعهدی بالا در حفظ آثار و نوشته های ارزشمند شما واقدام به چاپ آن ها

متعهد می شود کمتر از چهار ماه کتاب شما را به چاپ رسانده و جشن رونمایی برای آن تدارک ببیند و سپس آن را در بازار به فروش برساند.